تفاوت رفتار ما در روز اول و روز ۱۰۱‌اُم

روز اولی که یه وسیله‌ای می‌خریم انقدر در حفظ و نگه‌داریش کوشا هستیم و حواسمون بهش هست که خود وسیله‌ای هم که خریدیم اگه زبون داشت، دادِش در میومد و می‌گفت بزار تو حال خودم باشم ؛) اما جذابیت و ذوقی که برای شروع یه کار یا خریدن یه وسیله داریم، همیشه به مرور زمان… ادامه خواندن تفاوت رفتار ما در روز اول و روز ۱۰۱‌اُم