نوشتن در ارتفاع ۳۱ هزار پایی!

نقل قول شده است که اولین‌بار در سن ۱۴ روزگی تهران را به مقصد تبریز ترک کرده و اولین‌بار پرواز بر روی آسمان و ابرها را تجربه کرده‌ام. اما هرکسی هم که جای من باشد نمی‌تواند از آن تجربه چیزی را درک کرده باشد، فقط خیلی زود با آسمانی که لک‌لک‌ها مرا از آنجا آورده… ادامه خواندن نوشتن در ارتفاع ۳۱ هزار پایی!