ترک عادت موجب مرض نیست!

این عادت همه‌ی ماست. می‌دانم که همه‌ی ما عادت داریم کارهای ثابتی را هر روز انجام دهیم. اما اگر این عادت‌ها منفی باشند، اتفاق خوشایندی احتمالا پیش روی ما نیست.

من شخصا باید چنیدن کار را هر روز انجام دهم. به بعضی از آنها باید خودم را عادت دهم و بعضی از آنها نیازمند ترک عادت هستند.

مثلا اصلاح تغذیه و دوری از پرخوری برای من نوعی ترک عادت بد است. اما هر روز ۱۵ دقیقه ورزش کردن را باید به عادتی همیشگی برای خودم تبدیل کنم.

یکی از موارد مهمی که به من در ترک عادات منفی یا عادت کردن به یک کار مثبت کمک می‌کند، ثبت انجام دادن یا ندادن کارهایی است که برای خودم مشخص کرده‌ام.

ابتدای شروع یک کار ممکن است استمرار آن کمتر باشد و بین انجام هر روزه‌ی آن، وقفه‌هایی ایجاد شود. اما مشاهده این موضوع که تا امروز با همه‌ی وقفه‌‌ها توانسته‌ایم مثلا در مجموع ۳۶ روز به انجام یا ترک آن پایبند باشیم، انگیزه‌ی خوبی برای ادامه دادن ایجاد می‌کند.

من برای این کار مدت زیادی است که از اپلیکیشن Done استفاده می‌کنم.

برای استفاده رایگان محدودیت‌هایی دارد، اما برای ترک یکی دو عادت مهم کاملا جوابگو است.

اطلاعات این اپلیکیشن در ترک عادت یا عادت به انجام یک کار جدید، قطعا انگیزه‌ی خوبی است که هیچ وقت این موضوع را فراموش نکنیم، نتیجه هیچ کاری بدون سختی و در کوتاه مدت حاصل نمی‌شود. شما می‌فهمید که یک ماه پیش، یک روزی تصمیم مهمی گرفته‌اید و دست و پا شکسته آن را تا مروز انجام داده‌اید، اما ارزشش را دارد که این کار ناتمام را دوباره ادامه دهید.

۲۲ بهمن ۱۳۹۷.

در رابطه با این نوشته نظری دارید؟ خوشحال می‌شوم من و خوانندگان این نوشته را هم از آن مطلع کنید