انواع ارتباطات و مدل‌های روابط عمومی

از روابط عمومی تعاریف گوناگونی نقل شده است. من فکر می‌کنم حلقه اصلی این تعاریف موضوع ارتباطات است. روابط عمومی را می‌توان رأس یک هرم فرضی ارتباطات تصور کرد که لایه‌های زیرین، هر کدام نماینده یک نوع ارتباطات خاص است. من فکر می‌کنم می‌توان ۷ مدل روابط عمومی و ارتباطات تعریف کرد. هرچند هر سازمان… ادامه خواندن انواع ارتباطات و مدل‌های روابط عمومی

ارتباط حرفه‌ای بین رسانه و روابط عمومی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

اسفند پارسال بود که یک سوال مهم از دوستان عزیز خبرنگار پرسیدم: «به عنوان یک خبرنگار و رسانه چه توقعی از روابط عمومی یک سازمان دارید؟» در واقع صورت درست این پرسش می‌تواند اینگونه باشد که یک ارتباط درست و حرفه‌ای بین رسانه و روابط عمومی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟ یکی از دغدغه‌های همیشگی‌ام… ادامه خواندن ارتباط حرفه‌ای بین رسانه و روابط عمومی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟