پیش‌نیازهای اساسی در کارِ روابط عمومی

امکان ندارد برای ساخت یک ساختمان چندین طبقه، ستون‌های آن را بدون ساخت فونداسیون بنا کنند. در حرفه روابط عمومی نیز مانند هر تخصص و حرفهٔ دیگری، اصول و پیش‌نیازهای اساسی‌ای وجود دارد که حکم همان فونداسیون و ستون‌های ساختمان را دارد. شاید بتوان تا یک یا دو طبقه را ساخت، اما همواره خطر فرو… ادامه خواندن پیش‌نیازهای اساسی در کارِ روابط عمومی