رنجِ دوران

رنج حقیقت انکار ناپذیر زندگی است. تعریف بزرگی و کوچکی رنج برای هر انسانی، نسبت به ظرف وجودی آدم‌ها متفاوت است. همینطور روش رویارویی با رنج. خانم مگان دیواین زمانی که همسر خودش را در حال غرق شدن می‌بیند و جلوی چشمانش او را از دست می‌دهد، دچار رنج بزرگی می‌شود. روانشناسی که تا قبل… ادامه خواندن رنجِ دوران