مدیریت بحران در روابط عمومی

من فکر می‌کنم هیچ سازمان و شرکتی نیست که دچار بحران نشود. به همین دلیل برای تیم‌های روابط عمومی مسئله این نیست که چگونه از بروز بحران‌ها فرار کنیم، بلکه مسئله این است که چگونه می‌توان در هنگام بروز بحران‌، آن را به بهترین شکل مدیریت کرد. به طور کلی حفاظت از شهرت و جایگاه… ادامه خواندن مدیریت بحران در روابط عمومی