تکنیک پُل، قلاب و پرچم در مصاحبه‌های رسانه‌ای

اگر تا به حال در مقام سخنگو در مقابل یک یا چند نفر از دوستان خبرنگار در قالب گفتگو یا مصاحبه یا نشست خبری و هر فرم دیگری قرار گرفته باشید، می‌دانید که پاسخ به پرسش‌های مختلف و از همه بدتر، پرسش‌های پیچیده و سخت چقدر می‌تواند موقعیت دشوار و حساسی را برای سخنگو ایجاد… ادامه خواندن تکنیک پُل، قلاب و پرچم در مصاحبه‌های رسانه‌ای