سوژه‌های پیشنهادی برای انتشار خبر یا بیانیه مطبوعاتی از سوی کسب‌وکارها

به نظر من سوژه یکی از عناصر مهم در روابط عمومی و رسانه است. روابط عمومی در یک کسب‌وکار نیاز به سوژه‌های مهمی دارد که بتواند درباره آنها خبرسازی کند. یا بتواند با ظرافت‌ و دقت، داستان کسب‌وکار را به موضوعات و سوژه‌های داغ روز گره بزند. بارها برای خود من پیش آمده که موضوعات… ادامه خواندن سوژه‌های پیشنهادی برای انتشار خبر یا بیانیه مطبوعاتی از سوی کسب‌وکارها