درخت روابط عمومی؛ ساختار ذهنی من از روابط عمومی

هر بار با این پرسش مواجهه می‌شوم که روابط عمومی چیست، ساختار منسجمی در ذهن ندارم که بر اساس آن به چیستی روابط عمومی بپردازم. نزدیک‌ترین تعریف از روابط عمومی در ذهنم را به زبان می‌آورم و دنباله آن را با شاخ و برگ دادن از دنیای روابط عمومی ادامه می‌دهم. در همین وبلاگ هم… ادامه خواندن درخت روابط عمومی؛ ساختار ذهنی من از روابط عمومی