مصطفی امیری؛ پیاده‌روی با مدیرعامل در یوسف‌آباد

اواخر سال ۱۳۹۴ وقتی برای مصاحبه شغلی دوم گفته شد این مصاحبه با مدیرعامل زرین‌پال است، در ذهنم تصویرسازی‌های زیادی از مدیرعامل زرین‌پال ساختم. اما روز مصاحبه و دیدن مصطفی امیری در کسوت مدیرعامل زرین‌پال برای اولین‌بار، مانند بمب اتم تمام آن تصورات ذهن من را نیست و نابود کرد. چند روز بعد از استخدام… ادامه خواندن مصطفی امیری؛ پیاده‌روی با مدیرعامل در یوسف‌آباد