درخت روابط عمومی؛ ساختار ذهنی من از روابط عمومی

هر بار با این پرسش مواجهه می‌شوم که روابط عمومی چیست، ساختار منسجمی در ذهن ندارم که بر اساس آن به چیستی روابط عمومی بپردازم. نزدیک‌ترین تعریف از روابط عمومی در ذهنم را به زبان می‌آورم و دنباله آن را با شاخ و برگ دادن از دنیای روابط عمومی ادامه می‌دهم. در همین وبلاگ هم… ادامه خواندن درخت روابط عمومی؛ ساختار ذهنی من از روابط عمومی

مدیریت بحران در روابط عمومی

من فکر می‌کنم هیچ سازمان و شرکتی نیست که دچار بحران نشود. به همین دلیل برای تیم‌های روابط عمومی مسئله این نیست که چگونه از بروز بحران‌ها فرار کنیم، بلکه مسئله این است که چگونه می‌توان در هنگام بروز بحران‌، آن را به بهترین شکل مدیریت کرد. به طور کلی حفاظت از شهرت و جایگاه… ادامه خواندن مدیریت بحران در روابط عمومی