انواع مسئولیت اجتماعی در یک کسب‌وکار

زمانی که سال ۱۳۹۵ زرین‌مهر با همراهی دوستانم در زرین‌پال متولد شد و برای قدم اولش به خانه سالمندان کهریزک رفتیم، با مفهومی به اسم مسئولیت اجتماعی برند یا سازمان آشنا نبودم. فقط می‌دانستم مهم نیست تحت چه عنوانی و در چه گروه یا سازمانی هستیم، فرد فرد ما که کنار هم جمع می‌شود، می‌تواند… ادامه خواندن انواع مسئولیت اجتماعی در یک کسب‌وکار