بررسی چند کمپین موفق روابط عمومی

اکثر کمپین‌های روابط عمومی حول محور مسئولیت اجتماعی برند و سازمان برنامه‌ریزی و اجرا می‌شوند. اما همیشه هم اینگونه نیست و سوژهای گوناگونی می‌توانند دست خوش طراحی و اجرا یک کمپین روابط عمومی باشند. کمپین‌های روابط عمومی با توجه به هدف، مخاطب و پیام می‌تواند فرم‌های مختلفی داشته باشد و به اجرا گذاشته شود. در… ادامه خواندن بررسی چند کمپین موفق روابط عمومی