با روابط عمومی به چه اهدافی می‌توان رسید؟

بدون حرف پس و پیش می‌خواهم به جواب این سوال بپردازم. من فکر می‌کنم شفاف بودن این پرسش برای مدیران یک سازمان می‌تواند به تعریف و اثربخشی فعالیت‌های واحد روابط عمومی در آن سازمان کمک بزرگی کند. قدم اول در این مهم، شفاف‌سازی این تعاریف از سوی خود روابط عمومی‌هاست. من تعدادی از اهدافی که… ادامه خواندن با روابط عمومی به چه اهدافی می‌توان رسید؟