معرفی کتاب؛ پیگیر اخبار نباشید.

عادل فردوسی‌پور در مقدمه این کتاب حرف جالبی گفته است: «شاید در نگاه اول عجیب باشد، آدمی اهل رسانه کتابی را ترجمه کند که توصیه‌اش را ساده و محکم در عنوان خود جای داده: پی‌گیر اخبار نباشید!» برای من نیز که پیشه‌ام گره خورده با دنیای اخبار، خواندن این کتاب عجیب بود، اما بسیار کمک‌کننده… ادامه خواندن معرفی کتاب؛ پیگیر اخبار نباشید.