کوله‌پشتی ۹۷

تا جایی که به یاد دارم از همان لحظه‌ای که با کوله‌پشتی نوشتن در انتهای هر سال آشنا شدم، سعی کردم من هم هر سال سهمی در آن داشته باشم و علاوه‌بر اینکه خودم یادداشتی می‌نویسم، به دیگران هم یادآور بشوم که کوله‌پشتی داشتن برای سال جدید فکر بدی نیست. امیر مهرانی دوست‌داشتنی این رسم… ادامه خواندن کوله‌پشتی ۹۷